Bæresystemer ×
2 results
  1. Høyderegnskap for Økern Senter

    Strøm, Andreas, Aune, Erlend, Nergård, Yngve, Nyberg, Robert Andre ()

    Som en del av ny-utbyggingen av Økern sentrum planlegger Steen & Strøm ett nytt Økern Senter. I den forbindelse har vi utarbeidet et høyderegnskap som et ledd i den tidlige prosjekteringsfasen. Rapporten har som hensikt å definere et bæresystem som best ivaretar funksjonaliteten i nye Økern S

  2. Nasjonale turistveger : utkikksplatå og skywalk ved Vøringsfossen

    Al-Saadi, Adam, Reyes, Chris Leonard Motil, Sivertsen, Kristian ()

    Statens vegvesen planlegger å oppgradere området ved Vøringsfossen i Eidfjord kommune, som en del av prosjektet Nasjonale turistveger. Målet er å styrke utsiktsopplevelsen med blant annet et utkikksplatå og en skywalk. I den forbindelse har forfatterne dimensjonert begge konstruksjonene med to