Avmakt ×
3 results
  1. Institusjon som hjem og arbeidsplass. En institusjon er både et hjem og en arbeidsplass. Hvordan ivareta barna og de voksne slik at de kan få en trygg hverdag?

    Melby, Thomas ()

    Temaet jeg vil skrive om har blitt løftet fram i mediene de siste årene, og spesielt to saker har fått stor oppmerksomhet. Den 28. oktober 2014 ble det begått et drap på en barnevernsansatt på Vollen i Asker. Vi som jobber på barnevernsinstitusjoner vet at vi har en krevende jobb og at vi ka

  2. Klientens avmakt i møtet med barnevernet

    Sakseid, Kerstin Louise Bentzrød ()

    Jeg ønsker å fokusere på hvorfor avmaktsfølelsen oppstår, og hvordan en barnevernspedagog kan arbeide for å minimere denne avmaktsfølelsen som kan oppstå i en klient-hjelperelasjon. Ut i fra dette har jeg formulert følgende problemstilling: Hvordan kan barnevernspedagogen minske avmaktsfø