Olsen, Martin Strøm × Auksjonen.no ×
1 result
  1. Hva er verdien av Auksjonen.no AS per 31.12.2015 og har gjennomførte reklamekampanjer hatt effekt på kjennskapen til selskapet?

    Petterson, Johan, Olsen, Martin Strøm ()

    Denne bacheloroppgaven om verdivurdering har som formål å besvare følgende problemstilling: ”Hva er verdien av Auksjonen.no AS per 31.12.2015 og har gjennomførte reklamekampanjer hatt effekt på kjennskapen til selskapet?”. For å besvare problemstillingen er det totalkapitalmetoden som prim