Thorstensen, Aina Nerhovde × Atferdsvansker|Mobbing|Offentlig sektor × Bachelor thesis ×
1 result
  1. Mobbing på norske, offentlige arbeidsplasser: En undersøkelse av i hvilken grad det oppleves mobbing på norske, offentlige arbeidsplasser, og hvordan denne problematikken håndteres.

    Thorstensen, Aina Nerhovde ()

    Begrepet mobbing kommer jeg til å bruke som en samlebetegnelse som dekker ulike typer trakassering som trusler, fysisk og psykisk vold, krenkelse og ulike former for trakassering, basert på kjønn, trosretning, bakgrunn, kulturell bakgrunn etc. Jeg kommer likevel ikke til å gå spesielt inn på d