Bang, Emmeli Elinsdatter × Atferdsvansker|Mobbing|Barn ×
1 result
  1. Barn som pårørende : når mor eller far har en psykisk lidelse

    Bang, Emmeli Elinsdatter ()

    Bakgrunn : Hvordan kan barneansvarlig sykepleier ivareta barn som har mor eller far med psykisk lidelse innlagt på institusjon? Fremgangsmåte: Litteraturstudie og 6 forskningsartikler funnet ved søk i ulike databaser. Diskusjon, funn og konklusjon: Forskning viser at flere barn som pårørende