Atferdsutfordringer ×
1 result
  1. Å møte utfordrende barn i skolen

    Koot, Elin Michaela ()

    På alle skoler finner vi barn som er litt ekstra utforfrende, barn som vi er bekymret for og barn vi kanskje ikke helt vet hvordan vi skal hjelpe. Hva vil det si å være et barn med særlige behov eller et barn med atferdsutfordringer? Kommer atferdsutfordringer av iboende egenskaper hos barnet el