Armering ×
2 results
  1. Implementering av BIM i armeringsprosessen

    Børresen, Jon, Larsen, Pål Røe, Sørbye, Nikolai Evensen ()

    Denne rapporten utreder egenskaper ved armering i BIM satt i sammenheng med konvensjonelle armeringstegninger og bøyelister. I samarbeid med NCC ble fordeler og ulemper ved armering i BIM kartlagt med hensyn på praktisk bruk i prosjektering, anvendelse av 3D-armering i byggefasen og i kommunikasjo

  2. Digitale bøyelister : fra analog til BIM

    Netland, Haakon A., Lund, Ola B., Stenrød, Kristian, Lindegaard, Håkon J. ()

    Denne oppgaven omfatter armering, hvordan bøyelister genereres og bestillingsprosessen frem til den leveres på byggeplass. Tittelen på oppgaven er Digitalisering av bøyelister – fra analog til BIM, så den dekker fagområdene til RIB, entreprenør og leverandør. Formålet med oppgaven var å