Arkivformidling × Bachelor thesis ×
1 result
  1. Arkiv- og historieformidling. En side av samme sak?

    Ahola, Stina Marianne Opsjøn ()

    Denne oppgaven tar for seg formidling i arkivsektoren og undersøker både hvordan formidlingsbegrepet brukes i praksis og hvordan det kan forstås teoretisk. Med utgangspunkt i hermeneutisk metode tolkes begrepet formidling slik det blir fremstilt i arkivfaglig litteratur og slik arkivarer som jobb