Arkivfasen ×
1 result
  1. Søk og gjenfinning i arkivdanningsfasen

    Marthinsen, Lars Petter ()

    Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt søk og gjenfinning i arkivfasen er et problem for ansatte i offentlige organer i Norge. Jeg har utført en mindre spørreundersøkelse i to departementer for å kartlegge hvordan de ansatte går frem for å søke, og hvorvidt de finner det de s