Arbeidsmarked ×
5 results
 1. IT-kompetansen i Norge

  Kalager, Ida Marie, Smeby, Marianne Nordskogen ()

  Oppgaven ser på hvordan endringer i IT-utdanning og arbeidsmarkedet har påvirket IT-kompetansenivået i Norge de siste 10 årene.

 2. Digitalisering av bankbransjen

  Sundal, Silje Grong, Svadberg, Silje Andrea ()

  Oppgaven ser på sammenhengen mellom digitalisering og sysselsetting i bank, og hvordan digitalisering virker på sysselssetting i bankbransjen.

 3. Korleis skal journalistspirer gro når arbeidsmarknaden tørkar ut? Ei kvalitativ undersøking av kva som skal til for å vere ein attraktiv journalist i ein tøff arbeidsmarknad i rikspressen i 2017.

  Ryland, Ørjan ()

  Heilt sidan eg starta på journaliststudiet hausten 2015 har eg fått høyre at det å få seg fast jobb etter studiet vil vere nærast umogleg. Med nedbemanningsprosessar og omorganiseringar i dei største redaksjonane i Noreg grunna sviktande inntektskjelder valde eg likevel å halde fram med fris