Arbeidslyst ×
2 results
  1. Arbeidsmotivasjon blant medarbeidere uten fast stilling. Hva kan bidra til forskjeller i arbeidsmotivasjon hos medarbeidere uten fast stilling i en offentlig og en privat skole?

    Tavridou-Eide, Sofia ()

    Hva kan bidra til forskjeller i arbeidsmotivasjon hos medarbeidere uten fast stilling i en offentlig og en privat skole? Jeg ble nysgjerrig på dette temaet etter å ha lest ulike holdninger til midlertidig ansettelse. Videre inspirerte det meg til å tenke på hvordan medarbeidere uten faste stilli

  2. Ledelsens påvirkning på arbeidsmotivasjon hos sine medarbeidere

    Hussain, Javeria, Iqbal, Shanza ()

    I løpet av de tre årene vi har gått på Høgskolen i Oslo og Akershus, har vi blant annet lært teorier om ledelse, motivasjon og organisasjon. Vi vil benytte enkelte av disse teoriene, for å analysere og forstå på hvilken måte ledere motiverer sine medarbeidere i en bestemt barnehage. Vi syn