Arbeidslyst|Ledelse ×
16 results
 1. Hva kjennetegner HR i offentlig sektor?

  Aman, Ayanle Mohamod, Makbul, Mohamed ()

  Det har blitt mer og mer moderne for organisasjoner å ha en avdeling for utvikling av menneskelige ressurser, såkalt HR. I denne oppgaven har vi sett på betydningen av HR i en statlig institusjon for å finne ut mer av hvordan dette utøves i offentlig sektor. Vi har analysert HR i den utvalgte v

 2. Effekten av kjønnet ord- og bildebruk i topplederstilingsannonser. En studie av hvordan menn og kvinner påvirkes av kjønnet ord- og bildebruk i topplederstillingsannonser, og hvordan virksomheter forholder seg til dette

  Geving, Hanna Strand, Hjelmeland, Ida Marie Søreide ()

  Statistikk viser at det finnes en kjønnsubalanse blant innehavere av topplederstillinger i norske virksomheter, og at Norge fortsatt har en lang vei å gå for et likestilt arbeidsliv. Forskere har undersøkt flere mulige årsaker til fenomenet, men det er vanskelig å finne et entydig svar. Vi for

 3. Relasjonsorientert ledelse

  Svanstrøm, Therese ()

  ”Hvilken betydning har relasjonsorientert ledelse for jobbengasjement og ytelse?”. Oppgaven ser på hva ledelse er,spesielt i et relasjonelt perspektiv, og hvordan dette kan knyttes til engasjement og ytelse. Det er tatt i bruk teori og allerede gjennomført forskning på området for å kunne s

 4. Motivasjon blant ledere i norsk helsevesen

  Kværneng, Charlotte, Torp, Mia, Lorentsen, Mona ()

  I denne oppgaven tar vi for oss motivasjon hos ledere innenfor privat – og offentlig sykehus, samt privat med offentlig støtte. Vår problemstilling er som følgende: ”Hva motiverer ledere i norsk helsevesen, og er det forskjeller mellom privat og offentlig sektor?” Formålet med denne oppg

 5. Ledelse og konflikthåndtering

  Pedersen, Anette Haglund ()

  denne bacheloroppgaven er temaet ledelse og konflikthåndtering. Undersøkelser på temaet peker på at konflikter er et aktuelt tema på norske arbeidsplasser, samt at norske ledere er konfliktsky og dårlig til å kommunisere. Problemstillingen som er valgt for oppgaven er: «Hva fremmer/hemmer en

 6. Kjønn og ledelse i sjømatnæringen

  Lähdekorpi, Emma ()

  Norge er en av de mest likestilte land i verden og det er gjort flere strukturelle ordninger og tiltak for å sikre like muligheter i arbeidslivet uavhengig av kjønn. Likevel er menn sterkt overrepresenterte i de fleste kategorier lederstillinger. Spesielt i tradisjonelle mannsdominerte næringer

 7. Hvordan påvirker en omorganisering de ansatte?

  Baakind, June, Baakind, Ida ()

  Hvordan påvirket omorganiseringen ved Sentraloperasjon på Akershus Universitetssykehus de ansatte på avdelingen?SOP gjennomgikk en omorganisering høsten 2013, og begynte med ny struktur januar 2014. Medarbeiderundersøkelsen som var gjennomført i september 2014, viste nedgang på mange områder

 8. Hvordan påvirker en stadig innovasjon i renholdsbransjen ledelsen og styringen av fasilitetstjenesten renhold?

  Anugweje, Chibuike Nwankpa, Joy, Elizabeth, Tomczak, Aneta ()

  Denne rapporten er vår avsluttende bacheloroppgave på Bachelor i Facility Management (FM) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hensikten med rapporten er å belyse innovasjon i renholdsbransjen og hvilken effekt det har på ledelse og styring. Vi lagde følgende problemstilling: «Hvordan påvirker

 9. Ledelsens påvirkning på arbeidsmotivasjon hos sine medarbeidere

  Hussain, Javeria, Iqbal, Shanza ()

  I løpet av de tre årene vi har gått på Høgskolen i Oslo og Akershus, har vi blant annet lært teorier om ledelse, motivasjon og organisasjon. Vi vil benytte enkelte av disse teoriene, for å analysere og forstå på hvilken måte ledere motiverer sine medarbeidere i en bestemt barnehage. Vi syn

 10. Om to typer faglighet som leder av NAVs sosialtjeneste

  Sjølyst, Silje Elfrida ()

  Denne bacheloroppgaven handler om forholdet mellom sosialt arbeid og ledelse, som to typer faglighet, og hvordan det kan forstås i lys av å lede sosialtjenesten i NAV. Nærmere bestemt ønsker jeg å fokusere på hvordan leder for sosialtjenesten kan ta sosialt arbeid i bruk og hva faget innebære