Arbeidsledighet ×
6 results
 1. IT-kompetansen i Norge

  Kalager, Ida Marie, Smeby, Marianne Nordskogen ()

  Oppgaven ser på hvordan endringer i IT-utdanning og arbeidsmarkedet har påvirket IT-kompetansenivået i Norge de siste 10 årene.

 2. Er vi på vei mot en boligboble i Norge?

  Ragnoli, Alessandro ()

  Denne bacheloroppgaven har som formål å analysere om vi er på vei mot en boligboble i Norge. Oppgaven har forankring hovedsakelig i mikroøkonomisk og makroøkonomisk teori. Av særlig relevans er teoriene om boligboble av de amerikanske samfunnsøkonomene Joseph Stiglitz, Karl Case og Robert Shi

 3. Hvordan påvirker oljebremsen norsk økonomi

  Kristiansen, Marlene Voll, Nisja, Dagrun Aarnes ()

  Denne bacheloroppgaven utgjør det avsluttende arbeidet ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen ved HiOA. Vi har valgt å skrive en oppgave om hvordan oljebremsen påvirker den norske økonomien. Vi valgte denne oppgaven, siden det er et svært interessant og dagsaktue