SAM - Student theses × Arbeidsgrunnlag × Bachelor thesis ×
1 result
  1. Usikkerhetsstyring i prosjekter

    Søndergaard, Anna, Sørensen, Inga Hoberg, Johnsen, Linn Emilie ()

    Hvordan har usikkerhetsstyring vært verdiskapende for prosjektet "E-6 Frya-Sjoa?" Oppgaven retter seg mot praktisk usikkerhetsstyring i prosjekter, med utgangspunkt i et enkeltprosjekt. Oppgaven benytter seg av metodetriangulering med casedesign som forskningsdesign.