SAM - Student theses × Arbeidsgrunnlag|Metodetriangulering ×
3 results
  1. GSP-systemet

    Borgen, Eline, Eriksen, May Linn Skryten, Knudsen, Marte Askmo ()

    Formålet med oppgaven er å undersøke hvilken funksjon GSP-systemet har på handelen mellom Norge og GSP-landene og hvilke endringer har innføringen av MUL+14 ordningen bidratt til?

  2. Usikkerhetsstyring i prosjekter

    Søndergaard, Anna, Sørensen, Inga Hoberg, Johnsen, Linn Emilie ()

    Hvordan har usikkerhetsstyring vært verdiskapende for prosjektet "E-6 Frya-Sjoa?" Oppgaven retter seg mot praktisk usikkerhetsstyring i prosjekter, med utgangspunkt i et enkeltprosjekt. Oppgaven benytter seg av metodetriangulering med casedesign som forskningsdesign.