Persson, Maria Susanne × Antisemittisme ×
1 result
  1. Antisemittisme i den norske skolen

    Persson, Maria Susanne ()

    Denne oppgaven tar for seg antisemittisme og hvordan jødiske elever i grunnskolen blir hetset og trakassert som følge av deres religiøse bakgrunn. For å undersøke dette har jeg sett på hva som menes med antisemittisme og kort om hvordan dette har preget jøder gjennom historien. Deretter har j