Antibiotika|Sepsis|Ambulansepersonell × Bachelor thesis ×
6 results
  1. Prehospital behandling av opioidoverdose

    Persson, Sunniva Malene Oprann, Aarsand, Eva ()

    Innledning: Norge har vært blant de landene i Europa med høyest registrert forekomst av narkotikautløste dødsfall per innbygger de siste årene. Vi har sett på om det forekommer at pasienter får tilbakevendende overdose som fører til dødsfall etter prehospital behandling med nalokson, hvor p

  2. Mestring av kritiske hendelser

    Aarhus, Dag Slapgard ()

    Bakgrunn: ambulansepersonell kan til stadighet stå ovenfor kritiske hendelser. Eksponering for slike hendelser kan resultere i blant annet posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og utbrenthet. For å takle kritiske hendelser tyr personellet til en rekke mestringsstrategier. Det har blitt kartlagt noen