Algebra ×
1 result
  1. TIMSS 2011 og svake resultater i algebra på 8. trinn

    Hannisdal, Arne ()

    Denne oppgaven handler om TIMSS-undersøkelsen i 2011 og resultatene i algebra for norske elever på 8. trinn. TIMSS 2011 er en forkortelse for Trends in International Mathematics and Science Study og er en internasjonal undersøkelse som ble gjennomført i 63 land i 2011 (Grønmo et al. 2012). I f