HF - Student theses × Akutt hjertesvikt|Pårørende ×
8 results
  1. Pårørende til alvorlig og/eller kritisk syke pasienter : hvordan kan sykepleier møte og ivareta pårørende til alvorlig og/eller kritisk syke pasienter på sykehus?

    Myhre, Mari ()

    Bakgrunn: Pårørende til alvorlig og/eller kritisk syke pasienter kan utsettes for store følelsesmessige belastninger og omfattende stress. Samtidig kan de være en viktig ressurs og av betydning for pasienten. Hensikten med oppgaven blir derfor å belyse hvilken kunnskap sykepleier må ha for å

  2. Barn som pårørende : når mor eller far har en psykisk lidelse

    Bang, Emmeli Elinsdatter ()

    Bakgrunn : Hvordan kan barneansvarlig sykepleier ivareta barn som har mor eller far med psykisk lidelse innlagt på institusjon? Fremgangsmåte: Litteraturstudie og 6 forskningsartikler funnet ved søk i ulike databaser. Diskusjon, funn og konklusjon: Forskning viser at flere barn som pårørende