Aksjonsforskning ×
2 results
  1. Medvirkning som didaktisk strategi: fortellinger fra et aksjonsforskningsprosjekt på Øvre Romerike 2006-2009

    Kversøy, Kjartan Skogly, Hartviksen, Marit Anne, Stålhane, Jan ()

    Denne artikkelen handler om et aksjonsforskningsprosjekt som pågikk i perioden 2006 til 2009. Prosjektet var et samarbeid mellom lærerne fra tre videregående skoler i Øvre Romerike og lærere fra Høgskolen i Akershus. Vi tre som skriver denne artikkelen er alle ansatte ved høgskolen ved avdeli

  2. Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP) : Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg1

    Dahlback, Jorunn, Haaland, Grete, Hansen, Kari, Sylte, Ann Lisa ()

    Dette er sluttrapporten fra et fireårig aksjonsforskningsprosjekt (2006-2010) om implementering av nye læreplaner i 6 ulike yrkesfaglige utdanningsprogram. Prosjektet studerer læring i yrkesopplæringens to første år. I KIP - team DH har 4 forskere i nært samarbeid med lærere fra 13 ulike sko