Aksjeverdier|Norwegian Air Shuttle ASA ×
2 results
  1. Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA

    Johansen, Ida Tunhøvd, Jensen, Kristina ()

    Formålet med denne bacheloroppgaven er å finne ut om aksjeverdien til flyselskapet Norwegian Air Shuttle ASA er over-­‐ eller underpriset i markedet. I oppgaven blir det gjennomført analyser av selskapets strategiske og finansielle posisjon, i tillegg til en vurdering av deres fremtidsverdier

  2. "Folk flest" i VG under Norwegian-streiken

    Holst, Wera Birgitte ()

    Oppgaven er en diskursanalyse av VGs dekning av Norwegian-streiken med utgangspunkt i klasseteorier og Yngve Benestad Hågvars masteroppgave "Hele folkets diskurs". Hovedspørsmålet er hvilke aktører som defineres som "folk flest" i dekningen, og på hvilken måte.