Akershus universitetssykehus|Administrasjon ×
4 results
 1. Hva kjennetegner HR i offentlig sektor?

  Aman, Ayanle Mohamod, Makbul, Mohamed ()

  Det har blitt mer og mer moderne for organisasjoner å ha en avdeling for utvikling av menneskelige ressurser, såkalt HR. I denne oppgaven har vi sett på betydningen av HR i en statlig institusjon for å finne ut mer av hvordan dette utøves i offentlig sektor. Vi har analysert HR i den utvalgte v

 2. Sektorovergripende kulturpolitikk - Har den administrative organiseringen av kultur effekt på den økonomiske prioriteringen av den kommunale kultursektoren?

  Steine, Bjørn Ogmund ()

  Tema for denne oppgaven er sektorovergripende kulturpolitikk. Oppgavens formål er å finne sammenhenger mellom måten kommuner organiserer kulturforvaltningen på, og de økonomiske prioriteringene av kulturformål. Oppgaven ser nærmere på 3 måter å dele inn den kommunale kultursektoren på; eg

 3. Hvordan påvirker en omorganisering de ansatte?

  Baakind, June, Baakind, Ida ()

  Hvordan påvirket omorganiseringen ved Sentraloperasjon på Akershus Universitetssykehus de ansatte på avdelingen?SOP gjennomgikk en omorganisering høsten 2013, og begynte med ny struktur januar 2014. Medarbeiderundersøkelsen som var gjennomført i september 2014, viste nedgang på mange områder

 4. Aktivitetsbasert arbeidsplass sin påvirkning på brukere - «Hvordan påvirker aktivitetsbasert arbeidsplass brukere, og gir utformingen en positivt eller en negativ virkning?»

  Pham, Maria ()

  Aktivitetsbasert arbeidsplass har blitt omtalt mye positivt i medier og en slik fysisk utforming skal bidra til mer kommunikasjon, samhandling, spare kostnader og få et godt fellesskap tvers av avdelinger. Det er imidlertid delte meninger om utformingen er bra eller dårlig for ansatte. Derfor vil