ADHD × Bachelor thesis ×
1 result
  1. Gutter med AD/HD i ungdomsskolen

    Østby, Øyvind Amundsen ()

    I denne oppgaven har jeg valgt å se nærmere på hvordan tre erfarne lærere opplever at gutter med AD/HD ivaretas i ungdomsskolen. Siden jeg i praksisperiodene opplevde at lærerne møter disse elevene på svært ulike måter, ønsket jeg ved hjelp av brevmetoden å få større innsikt i hva lære