ABW ×
1 result
  1. Aktivitetsbaserte arbeidsplasser - noe for enhver smak?

    Isaksen, Anne-Marthe, Nayyar, Naina ()

    Denne oppgaven er et resultat av et prosjekt initiert av HiOA Eiendom. Formålet er å avdekke hvordan ansatte ved HiOA opplever arbeidsdagen på en aktivitetsbasert arbeidsplass. Vi har jobbet med utgangspunkt i forskningsspørsmålet: Hvordan opplever de ansatte ved HiOA arbeidsdagen på en aktivi