A-magasinet ×
4 results
  1. Rekonstruksjon i reportasjer

    Kristin Charlotte Horn, Talgø ()

    Jurnalistikk er ikke skjønnlitteratur. Likevel tror jeg at journalister som skriver featurejournalistikk ønsker å skrive historier som griper leseren. Featurejournalistikk er ofte lange reportasjer. Jo lengre teksten er, jo større er sannsynligheten for at leseren ikke gidder å lese mer. Det er

  2. Førti år i forskningens tjeneste

    Hornmoen, Harald ()

    Hva kjennetegner journalistiske representasjoner av forskere og forskning i forskjellige perioder fra 1966 til 2006? På hvilken måte har representasjonene endret seg? Denne delen av prosjektet presenterer en sammenliknende kritisk diskursanalyse av artikler som tar for seg ”fremvoksende” medis