Über ×
3 results
  1. Uber i Norge anno 2026 - En scenarioanalyse

    Daquioag, Jordinno Miller, Gelle, Ahmed Mohamed Ahmed, Bakiji, Valtrim ()

    I de tidlige fasene av bacheloroppgaven ble vi raskt enige om at vi ville skrive om en ny og innovativ forretningsidé i Norge. Det tok ikke lang tid før valget falt på transporttjenesten Uber. Vi følte det var et spennende og samfunnsaktuelt tema, særlig etter siste tidens fokus på delingsøko

  2. Studenters valg av persontransport: En undersøkelse av hvilke faktorer som fremmer bruk av Über og om Über utgjør en trussel for taxinæringen.

    Mork, Christian, Løyning, Cathrine ()

    I denne oppgaven har vi forsøkt å belyse hvilke faktorer som påvirker studenters valg av persontransport og hvilke utfordringer, muligheter og trusler taxinæringen står overfor i tiden som kommer. Vi ønsket å gå dypere inn på hvordan delingstjenester som Über ved hjelp av avansert teknolog