Øst-Asia ×
1 result
  1. Hvordan tilpasser og kommuniserer små designbedrifter markedsføringsmiksen til østasiatiske marked og hvilke kulturelle forskjeller gjør seg gjeldende?

    Hammer, Hanne Dambo, Røsaasen, Carita Storm ()

    Denne oppgaven tar for seg markedsføringsmiksen i internasjonal kontekst og kulturelle forskjeller mellom Skandinavia og Øst-­‐Asia. Vi har undersøkt hvordan norske bedrifter innretter seg i forhold til markedsføringsmiksen i Øst-­‐Asia, og hvordan kulturelle forskjeller påvirker dette a