Økonomiske prioriteringer ×
1 result
  1. Sektorovergripende kulturpolitikk - Har den administrative organiseringen av kultur effekt på den økonomiske prioriteringen av den kommunale kultursektoren?

    Steine, Bjørn Ogmund ()

    Tema for denne oppgaven er sektorovergripende kulturpolitikk. Oppgavens formål er å finne sammenhenger mellom måten kommuner organiserer kulturforvaltningen på, og de økonomiske prioriteringene av kulturformål. Oppgaven ser nærmere på 3 måter å dele inn den kommunale kultursektoren på; eg