Økonomisk posisjon ×
1 result
  1. Verdsettelse av Borussia Dortmund GMBH & Co.

    Solheim, Joachim, Furseth, Markus ()

    Hensikten med oppgaven er å estimere egenkapitalen til den tyske storklubben Borussia Dortmund per 30.6.2017. Funn tyder på at aksjekursen på fotballkamper endres basert på enkeltkamper og at kursen er basert på følelser. Det brukes ulike verdivurderingsmetoder for å sammeligne verdiestimat p