Økonomi|Norge ×
27 results
 1. GSP-systemet i Norge

  Larsen, Lena, Kjølaas, Eirin Hagen ()

  Vår bacheloroppgave tar for seg Norges import fra GSP-land. Dette undersøker vi ved hjelp av den handelsbaserte gravitasjonsmodellen og intervjuer med aktuelle aktører. Handel og utvikling er et aktuelt tema i dagens stadig mer globaliserte verden. Gravitasjonsmodellen er en populær og mye anven

 2. Utbredelse og adopsjon av Blågrønn faktor

  Nes, Mariann, Trommer, Malin ()

  I denne oppgaven ønsket forfatterne å beskrive hvordan utbredelsen av Blågrønn faktor (BGF) i Norge ser ut i dag og undersøke hvilke fordeler og ulemper kommunene opplever ved bruk av BGF. Data for å beskrive utbredelsen av BGF ble innhentet ved å sende ut en kort spørreundersøkelse. Øvrig

 3. Aabø, Torfinn Hovden, Andersen, Ole Kristian, Marstrøm, Espen ()

  Formålet med oppgaven er få innsikt i og forstå likhetene/ulikhetene mellom norsk, svensk og tysk økonomi.

 4. Bibliotekbusser i Norge og Portugal]

  Lindqvist, Anders ()

  I denne oppgaven vil jeg forsøke å sammenligne bibliotekbusser i Portugal og Norge. Jeg tilbringer dette studieåret som utvekslingsstudent ved Universitetet i Porto, og ønsker å benytte anledningen til å utforske et aspekt ved bibliotekdrift i Portugal. Jeg fikk tidlig inntrykk av at bibliotek

 5. Hvordan påvirker internasjonalisering av norskeide selskaper i maritim- og offshoresektoren sysselsetting og kunnskapsoverføring i Norge?

  Mehic, Asaki, Meisel, Christin ()

  Bakgrunn: Etter funn av Ekofiskfeltet i 1969 startet det ”norske olje- og gasseventyret”, og i 2012 sto offshoresektoren for hele 23 prosent av Norges verdiskaping. Internasjonaliseringens påvirkning på det norske næringslivet har blitt sterkere i løpet av de siste tiårene, og bedrifter må

 6. Dagligvareportal

  Nærby, Ane ()

  Formålet med oppgaven er å få innsikt i hvordan en dagligvareportal som gir mer makt til konsumentene i forhold til aktørene i dagligvarebransjen kan utformes.

 7. IT-kompetansen i Norge

  Kalager, Ida Marie, Smeby, Marianne Nordskogen ()

  Oppgaven ser på hvordan endringer i IT-utdanning og arbeidsmarkedet har påvirket IT-kompetansenivået i Norge de siste 10 årene.

 8. Samfunnsansvar i norsk næringsliv

  Rolfsen, Benedicte, Hasselgren, Tina, Sandaa, Karoline ()

  Formålet med oppgaven er å kartlegge hvordan bedrifter i Norge forholder seg til samfunnsansvar og hvordan de betrakter sin økonomiske, miljømessige og sosiale rolle i samfunnet. Med dette som utgangspunkt ønsker vi å svare på følgende problemstilling: Hvordan forholder norske bedrifter seg

 9. Norsk ledelse av en flerkulturell arbeidsgruppe. "Hvilke utfordringer møter norske ledere når de skal lede en flerkulturell arbeidsgruppe?"

  Nerli, Elise, Solvang, Annett, Hornnes, Christina ()

  Formålet med oppgaven er å bidra til å kartlegge hvilke utfordringer norske ledere kan møte på i dagens flerkulturelle samfunn. Ved å gjøre oss bevisst på de nevnte utfordringene, vil vi sitte igjen med en bedre forståelse av hvordan det er å være leder i dagens samfunn. På bakgrunn av d