Research report ×
Page 3 of 107 results
  1. Funksjonsevne blant langtidsmottakere av sosialhjelp

    van der Wel, Kjetil, Dahl, Espen, Lødemel, Ivar, Løyland, Borghild, Naper, Sille Ohrem, Slagsvold, Marit ()

    Denne publikasjonen er sluttrapporten fra et samarbeidsprosjekt mellom forskere på Gruppe for inkluderende velferd (GIV) ved ØKS, og Avdeling for sykepleieutdanning (SU), begge ved Høgskolen i Oslo. I planleggingen og gjennomføringen av prosjektet har følgende forskere deltatt (i alfabetisk rek

  2. Rapport fra prosjektet ”Pasientmøter – et prosjekt for å bedre studentenes kliniske kompetanse i møte med ulike pasientgrupper.”

    Ekerholt, Kirsten, Sylliaas, Hilde ()

    Studentene på Fysioterapeututdanningens praksisavdeling vil alltid møte pasienter med sammensatte problemstillinger, ofte også med traume-erfaringer, men vi ser at studentenes kunnskap i å vurdere pasientens reaksjonsmønster ofte kan være mangelfull. I behandling av pasienter med sammensatte l