Egenkapital ×
3 results
 1. Verdivurdering av H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS

  Holberg-Hansen, Jan ()

  Formålet med denne bacheloroppgaven er å gjennomføre en verdivurdering av H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS. Problemstillingen jeg har valgt er: Hva er verdien av egenkapitalen til H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS? Jeg har i det vesentligste benyttet meg av offentlig tilgjengelig informasjon

 2. Hvilke variabler påvirker sparing i BSU?

  Omtveit, Svanhild Slaaen, Rein, Alex Burnett, Rabstad, Elise ()

  Hovedformålet med oppgaven er å se nærmere på hvilke faktorer som påvirker sparing i BSU. For å kunne undersøke dette har vi utformet en kvantitativ spørreundersøkelse om temaet. Vi ønsker å kunne undersøke ulike faktorer omkring BSU ved å analysere dataene vi får samlet inn ved hjelp

 3. Volatilitetssmil for konkurs-put på Oslo Børs

  Røsholm, Jørgen Christopher, Ludvigsen, Tarjei Andreas, Bognæs, Tor Erlend ()

  Utgangspunktet for oppgaven var følgende problemstilling: Ved å anvende opsjonstankegangen som Black og Scholes presenterte på et selskaps egenkapital og forpliktelser til å prise en "konkurs-put" på selskapets aktiva, ser vi på hvordan forholdet er mellom den impliserte volatiliteten som Blac