SAM - Student theses ×
455 results
 1. Innføring av et gjeldsinformasjonsforetak

  Røkholt, Susann ()

  Oppgaven ser på hvordan et gjeldsinformasjonsforetak påvirker aktørene på markedet. Formålet med oppgaven er å undersøke ulike scenarier i sammenheng med et gjeldsinformasjonsforetak vil slå ut for aktørene på markedet.

 2. Kontekst i fotoarkiv- informasjon fra et stumt vitne

  Idehen, Miriam Osayi ()

  Denne oppgaven tar for seg kontekst i fotoarkiv. Relevant teori på tema avdekker at kontekst er en stor del av arkivfaget. Spesielt har kontekst og den elektroniske utviklingen vært gjenstand for forskning. Fotografiet som et skriftløst medium med særegen form og uttrykk, kan være enda mer u

 3. Reformer, involvering og motstand. En studie av ansattes involveringsgrad i utviklingen av endringsprosessen som følge av nærpolitireformen

  Røkke, Mari, Østhagen, Mariell Dretvik ()

  I denne oppgaven har vi skrevet om organisasjonsendring og vi har undersøkt hvor stor grad de ansatte i politiet har blitt involvert i utviklingen av nærpolitireformen. For å belyse problemstillingen har vi brukt relevante teorier og undersøkelser. Dataen er samlet inn gjennom 11 kvalitative int

 4. Gravitasjonsmodellens forklaring av bilateral handel innen EU og EFTA

  Gudmundsen, Live, Gulbrandsen, Frida Colleen Østvang, Cevro, Nedim ()

  Formål med oppgaven er å finne ut hvor godt gravitasjonsmodellen forklarer den bilaterale handelen innenfor EU og EFTA. For å besvare problemstillingen er det gjennomført en regresjonsanalyse av modellen. Forfatterne har også gått nærmere inn på EU-landet Storbritannia sin bilaterale handel

 5. Etikk takk

  Edlund, Andrea Kristin, Nisja, Linda ()

  Oppgaven har som formål å avdekke motivene bak kommunikasjon av samfunnsansvar, samt å belyse hvorvidt disse sammenfaller med kundenes interesser for informasjon om samfunnsansvar.

 6. Verdsettelse av Borussia Dortmund GMBH & Co.

  Solheim, Joachim, Furseth, Markus ()

  Hensikten med oppgaven er å estimere egenkapitalen til den tyske storklubben Borussia Dortmund per 30.6.2017. Funn tyder på at aksjekursen på fotballkamper endres basert på enkeltkamper og at kursen er basert på følelser. Det brukes ulike verdivurderingsmetoder for å sammeligne verdiestimat p

 7. GSP-systemet

  Borgen, Eline, Eriksen, May Linn Skryten, Knudsen, Marte Askmo ()

  Formålet med oppgaven er å undersøke hvilken funksjon GSP-systemet har på handelen mellom Norge og GSP-landene og hvilke endringer har innføringen av MUL+14 ordningen bidratt til?

 8. En analys av boligprisutviklingen i Oslo

  Jensvoll, Hans Jakob ()

  Denne bacheloroppgaven er en analyse av boligprisutviklingen i Oslo. Problemstillingen i oppgaven er å identifisere nøkkelfaktorer som driver boligprisene i hovedstaden, samt å diskutere i hvilken grad den norske boligpolitikken er effektiv for å regulere boligprisene og boligmarkedet. Denne opp