SAM - Student theses ×
Page 4 of 455 results
 1. Hva kjennetegner HR i offentlig sektor?

  Aman, Ayanle Mohamod, Makbul, Mohamed ()

  Det har blitt mer og mer moderne for organisasjoner å ha en avdeling for utvikling av menneskelige ressurser, såkalt HR. I denne oppgaven har vi sett på betydningen av HR i en statlig institusjon for å finne ut mer av hvordan dette utøves i offentlig sektor. Vi har analysert HR i den utvalgte v

 2. Homofili som problem i ungdomslitteraturen

  Rønning, Frida ()

  I 2013 etterlyste daværende leder for Skeiv ungdom, Åshild Marie Vige, flere bøker for skeive ungdommer hvor historien har en positiv vinkling (Sigvartsen, 2013). Høsten tre år senere skrev NRK om «problemfri homofili» i litteraturen og viste til flere bokutgivelser samme år som ikke behandl

 3. Sponsing av lokale langrennsløpere

  Grastveit, Stian ()

  Oppgaven ser på hvilke interne og eksterne målsetninger som er avgjørende for et lokalt sponsorat. Forfatteren har sett på hvilke motiver bedrifter som driver med sponsing anser som viktige og om fokuset er rettet mot en form for samfunnsansvar eller mot et kommersielt ubytte. Oppgaven ser også

 4. Digitalisering av bankbransjen

  Sundal, Silje Grong, Svadberg, Silje Andrea ()

  Oppgaven ser på sammenhengen mellom digitalisering og sysselsetting i bank, og hvordan digitalisering virker på sysselssetting i bankbransjen.

 5. Kompetanseutvikling i Norske Fotballklubber

  Nesse, Martin ()

  Oppgaven omhandler kompetanseutvikling i Norsk fotball. Studien belyser hvilken kunnskap klubbene anser som kjernekompetanse, samt hvilke kompetanseutviklingstiltak klubbene anvender. Funnene er basert på et kvalitativt forskningsdesign hvor det er intervjuet fire informanter fra tre ulike breddekl

 6. HiOA strategi 2010 - En garanti for økt studiekvalitet?

  Andersen, Jørgen Ringen ()

  Denne oppgaven tar for seg Høgskolen i Oslo og Akerhus (HiOA) sitt arbeid med strategi, og hvordan strategiske avgjørelser kan påvirke studenters oppfattelse av studiekvalitet. Gjennom analyse og testing av tre ulike hypoteser redegjør oppgaven hvorvidt HiOAs Strategi 2020 – Ny viten ny praksi

 7. "Kommunikasjon og inolvering i endringsprosesser" - En casebasert studie av bedriften Unikum AS med fokus på ledelsens kommunikasjon og ansattes involveringsgrad i en endringsprosess

  Orlien, Mathilde, Røkke, Tuva ()

  Temaet for oppgaven er organisasjonsendring og endringsledelse, med fokus på kommunikasjon og involvering i endringsprosesser. I oppgaven har vi undersøkt hvilken betydning kommunikasjon og involvering har for å gjennomføre endringsprosesser på en god måte. Gjennom oppgaven belyser vi viktighe

 8. Målsetting og belønning i detaljhandel

  Kulseng, Maren Ofstad, Rismyhr, Ingeborg, de Mora, Victoria Deage ()

  Hvordan kan HR-tiltak føre til tilsiktede og utilsiktede effekter på butikkansattes motivasjon. Oppgaven har til hensikt å avdekke og forklare sammenhenger og faktorer som påvirker ulike HR-tiltaks effekt på ansattes motivasjon.

 9. Effekten av kjønnet ord- og bildebruk i topplederstilingsannonser. En studie av hvordan menn og kvinner påvirkes av kjønnet ord- og bildebruk i topplederstillingsannonser, og hvordan virksomheter forholder seg til dette

  Geving, Hanna Strand, Hjelmeland, Ida Marie Søreide ()

  Statistikk viser at det finnes en kjønnsubalanse blant innehavere av topplederstillinger i norske virksomheter, og at Norge fortsatt har en lang vei å gå for et likestilt arbeidsliv. Forskere har undersøkt flere mulige årsaker til fenomenet, men det er vanskelig å finne et entydig svar. Vi for