SAM - Student theses ×
Page 23 of 455 results
 1. Samfunnsarbeid i et minoritetsperspektiv

  Olsen, Anne Karen ()

  I oppgaven utforsker jeg samfunnsarbeiderrollen i et minoritetsperspektiv og ser på hvordan kritisk refleksjon kan bidra til å styrke rollen. Jeg undersøker frivillige organisasjoner som integreringsarena i et flerkulturelt bomiljø.

 2. The EEA Agreement. A threat to Norwegian Democracy?

  Doksrød, Martine Helen, Engvoll, Pernille Stein ()

  In the Norwegian Official Report NOU 2012:2, Outside and inside. Norway’s Agreements with the EU, the research committee described Norway’s relationship to the EU as “[…] based on an association without membership, whereby it has undertaken to adopt and comply with a significant proportion o

 3. Kunstkatalog for Willas Contemporary - Hvordan utvikle en katalog med tilhørende mal, passende til eksisterende visuell profil, for et galleri i forbindelse med utstillinger?

  Mayer, Anette Øvrum ()

  Utarbeide en mal for en kunstkatalog for et galleri som en del av galleriets visuelle profil. Denne katalogen som skal brukes i forbindelse med utstillingene. Da galleriet er nyetablert fikk jeg i oppdrag å produsere de 3 første katalogene for de 3 første utstillingene som har funnet sted. I sama

 4. Norsk fred i Colombia. En undersøkelse av norsk pressedekning av Colombia –i fire riksdekkende papiraviser– i perioden september 2016 - mars 2017.

  Danielsen, Dina Jeanette ()

  Høsten 2016 underskrev den colombianske regjeringen en fredsavtale med geriljagruppen FARC, og endte en over 50 år lang borgerkrig. Norge var en av tilretteleggerne for fredsavtalen og senere det året vant den colombianske presidenten, Juan Manuel Santos, Nobels fredspris. Disse hendelsene bidro

 5. Om to typer faglighet som leder av NAVs sosialtjeneste

  Sjølyst, Silje Elfrida ()

  Denne bacheloroppgaven handler om forholdet mellom sosialt arbeid og ledelse, som to typer faglighet, og hvordan det kan forstås i lys av å lede sosialtjenesten i NAV. Nærmere bestemt ønsker jeg å fokusere på hvordan leder for sosialtjenesten kan ta sosialt arbeid i bruk og hva faget innebære

 6. Verdivurdering av H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS

  Holberg-Hansen, Jan ()

  Formålet med denne bacheloroppgaven er å gjennomføre en verdivurdering av H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS. Problemstillingen jeg har valgt er: Hva er verdien av egenkapitalen til H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS? Jeg har i det vesentligste benyttet meg av offentlig tilgjengelig informasjon