SAM - Student theses ×
Page 3 of 455 results
 1. Usikkerhetsstyring i prosjekter

  Søndergaard, Anna, Sørensen, Inga Hoberg, Johnsen, Linn Emilie ()

  Hvordan har usikkerhetsstyring vært verdiskapende for prosjektet "E-6 Frya-Sjoa?" Oppgaven retter seg mot praktisk usikkerhetsstyring i prosjekter, med utgangspunkt i et enkeltprosjekt. Oppgaven benytter seg av metodetriangulering med casedesign som forskningsdesign.

 2. WakeUp & LMX

  Ryg, Sanna Eriksson, Lotterud, Tina, Evenstuen, Ida ()

  Oppgaven ser på hvordan tilbudet om organisert fysisk aktivitet på arbeidsplassen kan påvirke arbeidsinnsatsen.

 3. Søking etter fritidslesning med tagger, emneord og boklister: En brukerorientert undersøkelse om hvordan boklistene, taggene og emneordene til LibraryThing, Goodreads og Library of Congress påvirker søk etter fritidslesning

  Veum, Vera Signy ()

  Målet for denne oppgaven er å undersøke brukeres vurdering av søkefunksjoner som tar i bruk tagger, emneord og boklister, når de søker etter fritidslitteratur. I studien ble 8 deltakere gitt oppgaver der de søker etter litteratur i tre ulike nettsider, Goodreads.com, LibraryThing.com og Loc.g

 4. Dagligvareportal

  Nærby, Ane ()

  Formålet med oppgaven er å få innsikt i hvordan en dagligvareportal som gir mer makt til konsumentene i forhold til aktørene i dagligvarebransjen kan utformes.

 5. Seksuelle overgrep mot gutter: en unevnelig mistanke?

  Sortevik, June ()

  Gjennom praksiserfaring i barneverntjenesten fikk jeg høre at overgepssakene ble opplevd som de vanskeligste å stå i for kontaktpersonene. Til sammenligning viser en studie at bare 13% av blivende barnevernpedagoger mener de hadde fått tilstrekkelig undervisning og kunnskap om seksuelle overgrep

 6. Ledelse og konflikthåndtering

  Pedersen, Anette Haglund ()

  denne bacheloroppgaven er temaet ledelse og konflikthåndtering. Undersøkelser på temaet peker på at konflikter er et aktuelt tema på norske arbeidsplasser, samt at norske ledere er konfliktsky og dårlig til å kommunisere. Problemstillingen som er valgt for oppgaven er: «Hva fremmer/hemmer en

 7. Motejournalistikken og den kreative diskurs

  Skaare, Hanna Willoch ()

  Søm kan redefinere perspektivet på kropp, men moten anses ikke som en kunstform. Det er derfor et interresant felt å undersøke hvordan kreativitet blir omtalt i norsk motejournalistikk. Denne oppgaven ser på om motejournalistikken klarer å fange opp de kreative tendensene i moten ved å se p

 8. Fordeler og ulemper ved plassering av barn i beredskapshjem

  Nilsen, Janne Ek ()

  Det har opp igjennom årene vært en debatt om bruken av beredskapshjem som tiltak, hvor det spesielt har blitt pekt på hensynet til barnet og de konsekvensene det har for barnet å bli plassert i en midlertidig omsorgsbase (Johansson 2016, 81). I barneverntjenesten brukes beredskapshjem oftest som

 9. "Sentrale elementer i fotojournalistisk historiefortelling på nett - En utforskning, konkretisering og analyse av sentrale elementer i fotojournalistisk nettfortelling. "

  Eriksen, Siri Øverland ()

  I denne oppgaven vil jeg lage en oversikt over de mest sentrale elementene som brukes i fotojournalistisk historiefortelling på nett og se på hvordan de kan tas i bruk. Jeg vil kategorisere og forenkle mulighetene nettelementene gir, slik at det blir enklere å snakke om. I denne oppgaven skal jeg