SAM - Student theses ×
Page 6 of 455 results
 1. Kvaliteten på offentlige anskaffelser

  Gran, Hilde Midthun, Ohna, Gunhild ()

  Regelverket om offentlige anskaffelser er komplekst, og blant offentlige oppdragsgivere er det oftest et sterkt fokus på å korrekt følge regelverket, og det kan tilsynelatende virke som det går på bekostning av gode innkjøp? Formålet med oppgaven er å belyse ulike sider av regelverket som om

 2. Medvirkning i en endringsprosess

  Elhor, Saufet, Kjølstad, Zsofia ()

  I 2008 ble Rikshospitalet, Aker sykehus, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus slått sammen til Oslo universitetssykehus. Denne bacheloroppgaven har som formål å undersøke hvordan ledere og ansatte har opplevd graden av de ansattes involvering når deres organisasjon var i en endringsprosess. Vi

 3. Universitets- og høgskolebibliotek sett i lys av Cristin

  Olsen, Siv-Guro ()

  Cristin, eller Det nasjonale forskningsinformasjonssystemet, er et felles forskingsinformasjonssystem for helsesektoren, instituttsektoren og universitet- og høgskolesektoren. Cristin ble opprettet i 2011 på bakgrunn av norske styresmakters ønske om oversikt over bruken av bevilgninger og stimule

 4. Brukerorientert ledelse ved NAV-kontor

  Amoateng, Loretta Grace, Borgenholt, Maren ()

  I denne oppgaven har vi valgt temaet brukerorientert ledelse. Brukerorientering er et mye omtalt begrep som har fått økt fokus i dagens samfunn, og stiller med dette store krav til offentlige virksomheter. Begrepet brukerorientert ledelse er forholdsvis nytt, og det er lite kunnskapsbasert materia

 5. Flerkulturelle utfordringer i barneverntjenesten

  Hoang, Nini ()

  Lov av 17.juli.1992 nr.100 om barneverntjenester (barnevernloven - bvl) går ut på å sikre barn og unges leveforhold slik at de vokser opp under trygge oppvekstsvilkår (bvl §1-1). Lovens bestemmelser gjelder for barn som oppholder seg i Norge (bvl §1-2). Det vil si at både etnisk norske barn o

 6. Å utvikle personlig kompetanse

  Levorsen, Jørgen ()

  Denne bacheloroppgaven er skrevet i forbindelse med avslutning av Bachelorstudiet i barnevern. Som barnevernspedagog skal jeg utføre sosialfaglig arbeid som i første rekke innebærer å samhandle med de jeg skal bistå, men også med overordnede, kolleger, privat- og offentlig nettverk og andre.

 7. Medietilsynets tilsyn med språkkrava i NRK og TV 2

  Straume, Anne Svanung ()

  Denne bacheloroppgåva handlar om språket i media. Språket vårt er noko me diskuterar kvar dag, det er noko som opptek dei fleste, og er noko me bryr oss om. Det er ein del reglar som gjeld for språk i media, og desse kan vere forvirrande. Mange har høyrd at NRK skal ha minst 25 prosent nynorsk

 8. Ettervern i barnevernet

  Fjellstad, Trine ()

  Du vekker 'æ sjæl og kjenner æ helt aleine Du kjenner at nå, det er nå du må stå for det du gjør sjæl Skaffe 'ræ lønn - aleine Lage 'ræ mat - aleine For nå må du finne ut hvem du er … Tenke sjæl og mene, måtte stå for det du sa Ikke vri deg unna, ikke være likeglad Ikke late som