12 results
 1. Hvordan påvirker en stadig innovasjon i renholdsbransjen ledelsen og styringen av fasilitetstjenesten renhold?

  Anugweje, Chibuike Nwankpa, Joy, Elizabeth, Tomczak, Aneta ()

  Denne rapporten er vår avsluttende bacheloroppgave på Bachelor i Facility Management (FM) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hensikten med rapporten er å belyse innovasjon i renholdsbransjen og hvilken effekt det har på ledelse og styring. Vi lagde følgende problemstilling: «Hvordan påvirker

 2. Aktivitetsbaserte arbeidsplasser - noe for enhver smak?

  Isaksen, Anne-Marthe, Nayyar, Naina ()

  Denne oppgaven er et resultat av et prosjekt initiert av HiOA Eiendom. Formålet er å avdekke hvordan ansatte ved HiOA opplever arbeidsdagen på en aktivitetsbasert arbeidsplass. Vi har jobbet med utgangspunkt i forskningsspørsmålet: Hvordan opplever de ansatte ved HiOA arbeidsdagen på en aktivi

 3. SLA i offentlige sektor

  Stenerud, Elisabeth, Broughton, Vedis ()

  Hensikten med denne oppgaven har vært å undersøke hvordan SLA, på norsk tjenestenivåavtale, bør bli anvendt. For å avgrense oppgaven har vi valgt å belyse dette spørsmålet i en setting med leveranse av driftstjenester til en offentlig bestiller. Driftstjenester utgjør en stor del av årli

 4. Facility Management - Tidlig involvering i byggeprosjekt

  Øverby, Robin, Gyllengahm, Jesper ()

  Denne rapporten har sin opprinnelse i en refleksjon omkring hvilke fordeler involvering av Facility Management i tidligfase av byggeprosjekter kan gi. Vi har gjennom studiets gang fått inntrykk av at Facility Management (FM) sjeldent konsulteres i de tidlige prosessene i byggeprosjekter. Hensikten

 5. Aktivitetsbasert arbeidsplass sin påvirkning på brukere - «Hvordan påvirker aktivitetsbasert arbeidsplass brukere, og gir utformingen en positivt eller en negativ virkning?»

  Pham, Maria ()

  Aktivitetsbasert arbeidsplass har blitt omtalt mye positivt i medier og en slik fysisk utforming skal bidra til mer kommunikasjon, samhandling, spare kostnader og få et godt fellesskap tvers av avdelinger. Det er imidlertid delte meninger om utformingen er bra eller dårlig for ansatte. Derfor vil

 6. Energiledelse i NAV - I dag og i fremtiden

  Eide, Martin Mortensen, Nordskar, Jo Hoff ()

  Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet energiledelse. Målet med oppgaven er å undersøke hvordan det arbeides med energi i NAV i dag, og hvordan det videre arbeidet med dette kan organiseres. Oppgaven kommer som et resultat av en forespørsel fra kontor for etatseiendom hos NAV om hjelp til å