TKD - Student theses × BIM ×
9 results
 1. Visuell sammenligning mellom ulike planleggingsmetoder : en case med Gantt, flowline og 4D BIM

  Stenberg, Cathrine Høglo, Skaug, Lars Marius Brovold, Fjeld, Hanne Pretorius ()

  Denne bacheloroppgaven er utarbeidet vårsemesteret 2015 av ingeniørstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med BundeBygg AS. Tittelen på oppgaven er: Visuell sammenligning mellom ulike planleggingsmetoder. Denne oppgaven vil omhandle fremdriftsplanlegging i byggebransjen og ta for

 2. Implementering av BIM i produksjonsprosessen

  Lindbæck, Martin, Johansen, Øyvind, Granli, Eirik H. ()

  Oppgaven har som hovedfokus å se på mulighetene for å implementere BIM i produksjonsprosessen. Det defineres hvilket informasjonsbehov som kreves fra en BIM-modell for å gjennomføre dette. Videre er det kartlagt hvilke fordeler og ulemper BIM gir i produksjonen. Kvalitative intervjuer ble gjenn

 3. 4D BIM : fremdrift og prosjektstyring

  Andresen, Jan Roar, Guldahl, Simen P., Haddal, Dag Erik ()

  Rapporten er utført i forbindelse med avsluttende hovedprosjekt, ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapporten er skrevet våren 2013 i samarbeid med AF Bygg Oslo. Vi valgte denne oppgaven fordi vi har en generell interesse innenfor datamodelleringsverktøy og ønsket å være fremtidsrettet. Det fa

 4. Implementering av BIM i armeringsprosessen

  Børresen, Jon, Larsen, Pål Røe, Sørbye, Nikolai Evensen ()

  Denne rapporten utreder egenskaper ved armering i BIM satt i sammenheng med konvensjonelle armeringstegninger og bøyelister. I samarbeid med NCC ble fordeler og ulemper ved armering i BIM kartlagt med hensyn på praktisk bruk i prosjektering, anvendelse av 3D-armering i byggefasen og i kommunikasjo

 5. BIM – implementering & tekniske effekter

  Nøkkevangen, Andreas, Stenhaug, Joakim, Thurmann-Nielsen, Henrik, Tomren, Bjarte ()

  I dag har BIM fått mye oppmerksomhet i byggebransjen, og BIM skal være løsningen på mange problemer. Potensialet ved å implementere BIM i prosjekter skal være både å bygge raskere, billigere og med høyere kvalitet. Hvor langt bransjen har kommet, og hvordan de forskjellige aktørene tar i b

 6. Implementering av BIM i infrastrukturprosjekter

  Haldorsen, Hanne Barane, Nordenhaug, Jonas, Antonsen, Anders ()

  Oppgavens mål har vært å kartlegge bruken av BIM i infrastrukturprosjekter. Ønsket var å undersøke i hvilken grad BIM benyttes i anleggsfasen, hvilke muligheter og funksjoner som manglet i modellene, og ut i fra dette komme med forslag til forbedringer. For å avgrense oppgaven har vi kun sett

 7. BIM : implementering & tekniske effekter

  Nøkkevangen, Andreas, Stenhaug, Joakim, Thurmann-Nielsen, Henrik, Tomren, Bjarte ()

  I dag har BIM fått mye oppmerksomhet i byggebransjen, og BIM skal være løsningen på mange problemer. Potensialet ved å implementere BIM i prosjekter skal være både å bygge raskere, billigere og med høyere kvalitet. Hvor langt bransjen har kommet, og hvordan de forskjellige aktørene tar i b

 8. Implementering og tilpasning av digitale samarbeidsmetoder i prosjekteringen av infrastrukturprosjekter

  Lindberg, Mats Gjestrum, Hepsøe, Per Martin, Nyman, Anna Sofia ()

  I denne oppgaven ønsker forfatterne å undersøke bruken av ICE-metodikk, i BIM-prosjekter på infrastruktursiden hos rådgivende ingeniør. I utformingen av intervjuer og systematisering av resultater tok forfatterne i bruk teorien Diffusion of Innovations. Resultater av intervjuer har blitt tolke