TKD - Student theses × Bachelor thesis ×
Page 4 of 73 results
  1. Renovering av næringsbyggbygg mot lavenergi : energimerke, valg av tekniske systemer og testing av ulike isolasjonsløsninger

    Erstad, Mathias Spolén, Nystrøm, Lars Kristian, Østevik, Stian ()

    I denne rapporten er det sett på muligheten for å oppgradere et eldre næringsbygg mot et lavenergibygg. Dette ble gjort ved å lage tre scenarioer med ulike løsninger for å redusere energibruken. For å kunne anbefale isolasjonsløsninger ble det utført tester i inneklimalaboratoriet. Testene

  2. Utbredelse og adopsjon av Blågrønn faktor

    Nes, Mariann, Trommer, Malin ()

    I denne oppgaven ønsket forfatterne å beskrive hvordan utbredelsen av Blågrønn faktor (BGF) i Norge ser ut i dag og undersøke hvilke fordeler og ulemper kommunene opplever ved bruk av BGF. Data for å beskrive utbredelsen av BGF ble innhentet ved å sende ut en kort spørreundersøkelse. Øvrig