SAM - Student theses × Ledelse|Sosialtjeneste × Bachelor thesis ×
1 result
  1. Om to typer faglighet som leder av NAVs sosialtjeneste

    Sjølyst, Silje Elfrida ()

    Denne bacheloroppgaven handler om forholdet mellom sosialt arbeid og ledelse, som to typer faglighet, og hvordan det kan forstås i lys av å lede sosialtjenesten i NAV. Nærmere bestemt ønsker jeg å fokusere på hvordan leder for sosialtjenesten kan ta sosialt arbeid i bruk og hva faget innebære