SAM - Student theses × Ledelse|Sosialtjeneste|NAV ×
5 results
 1. Omdømme og omdømmehåndtering i NAV: Kan NAV forbedre sitt omdømme ved å adoptere strategier for omdømmehåndtering fra andre virksomheter?

  Stensrud, Hege, Notøy, Fredrik Ingeborgvik ()

  På bakgrunn av temaet vi har valgt har vi kommet frem til følgende problemstilling: «Kan NAV forbedre sitt omdømme ved å adoptere strategier for omdømmehåndtering fra andre virksomheter?» Mer presist skal vi undersøke om NAV kan lære fra andre virksomheter når det gjelder omdømmehåndter

 2. Brukerorientert ledelse ved NAV-kontor

  Amoateng, Loretta Grace, Borgenholt, Maren ()

  I denne oppgaven har vi valgt temaet brukerorientert ledelse. Brukerorientering er et mye omtalt begrep som har fått økt fokus i dagens samfunn, og stiller med dette store krav til offentlige virksomheter. Begrepet brukerorientert ledelse er forholdsvis nytt, og det er lite kunnskapsbasert materia

 3. Om to typer faglighet som leder av NAVs sosialtjeneste

  Sjølyst, Silje Elfrida ()

  Denne bacheloroppgaven handler om forholdet mellom sosialt arbeid og ledelse, som to typer faglighet, og hvordan det kan forstås i lys av å lede sosialtjenesten i NAV. Nærmere bestemt ønsker jeg å fokusere på hvordan leder for sosialtjenesten kan ta sosialt arbeid i bruk og hva faget innebære