SAM - Student theses × Arkiv ×
14 results
 1. Arkiv- og historieformidling. En side av samme sak?

  Ahola, Stina Marianne Opsjøn ()

  Denne oppgaven tar for seg formidling i arkivsektoren og undersøker både hvordan formidlingsbegrepet brukes i praksis og hvordan det kan forstås teoretisk. Med utgangspunkt i hermeneutisk metode tolkes begrepet formidling slik det blir fremstilt i arkivfaglig litteratur og slik arkivarer som jobb

 2. Noark-standarden – utvikling og styrende faktorer

  Juvkam, Dag Jostein ()

  Denne oppgaven omhandler utviklingen av den såkalte Noark-standarden, som brukes i arkivdanningsfasen i offentlig sektor. De siste 30 årene, som resultat av digital utvikling, har vi sett store endringer i måten arkiver håndteres på. Det har blitt utviklet lovverk og elektroniske systemer for i

 3. Migrering av data

  Skinnerlien, Bjørn Eirik ()

  Hvordan ivaretar standardene ADDML og SIARD hovedkravene til langtidsbevaring ved migrering av data fra et fagsystem til et uttrekk? Hvilke hovedkrav oppnås gjennom uttrekksprosessen ved hjelp av standardene? Finnes det forbedringspotensiale ved standardene ADDML og SIARD?Jeg ønsker å skrive om d

 4. Kommunereform og arkiv

  Fossnes, Line Jeanette ()

  Denne oppgaven springer ut fra Kommunereformen. Norge har i dag 428 kommuner med stor variasjon i størrelse. Over halvparten av kommunene har under 5000 innbyggere. Disse sliter også mer økonomisk, samtidig har kommunene fått flere oppgaver og økt ansvar. For å løse disse problemene ønsker r