SAM - Student theses × Bachelor thesis ×
448 results
 1. Barnslig Alvor

  Opsahl, Sindre Solberg ()

  Denne oppgaven analyserer de tre bøkene i Dopplertrilogien med enkelte eksempler fra andre bøker for å belyse hvordan Erlend Loe beskriver problematiske sider ved det moderne samfunn som fremmedgjøring, rotløshet og mangel på mening. Loe gir sine karakterer en barnslig personlighet som et vir

 2. På sporet av Jenny

  Eikeland, Eydis Alda ()

  Det er ikke noe tvil om at den digitale verden utfordrer og stiller nye krav til måten litteratur spres, tilgjengeliggjøres og formidles på. Det litterære landskapet ser ganske annerledes ut på nettet og denne bacheloroppgaven forsøker å se nærmere på hvordan opphavsretten setter rammer for

 3. Digitalt kildevern – hvor trygge er kildene? En undersøkelse av norske journalisters kompetanse og kunnskap om sikker kommunikasjon

  Fossheim, Kenneth Erwin, Husøy, Eirik ()

  Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge hvor mye et tilfeldig utvalg av norske nyhetsjournalister i Norges største redaksjoner kan om digitalt kildevern. Gjennom en spørreundersøkelse med 88 respondenter fra syv av Norges største redaksjoner har vi forsøkt å måle kompetansenivået til jo

 4. Kunstkatalog for Willas Contemporary - Hvordan utvikle en katalog med tilhørende mal, passende til eksisterende visuell profil, for et galleri i forbindelse med utstillinger?

  Mayer, Anette Øvrum ()

  Utarbeide en mal for en kunstkatalog for et galleri som en del av galleriets visuelle profil. Denne katalogen som skal brukes i forbindelse med utstillingene. Da galleriet er nyetablert fikk jeg i oppdrag å produsere de 3 første katalogene for de 3 første utstillingene som har funnet sted. I sama

 5. Dannelsesreise eller virkelighetsflukt?

  Moe, Ida Corneliussen ()

  Temaet for denne oppgaven er hvordan skjønnlitterære verk med reise som motiv kan leses som reiselitteratur. For å kunne svare på dette har jeg gjort en analyse av reisemotivet i romanene Parissyndromet av Heidi Furre og Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet? av Johan Harstad. Oppga

 6. Kunstkritikk.no En kritisk diskursanalyse

  Drønen, Live ()

  Sammendrag ”I den konseptuelt motiverte abstraksjonen ligger det en kobling mot en diskursiv logikk hvis parametre utgjør en unødvendig flukt fra den svulstige sanseligheten som kjennetegner det nonfigurative maleriet på sitt beste.” En venn av meg publiserte dette sitatet på Facebook fo

 7. GSP-systemet i Norge

  Larsen, Lena, Kjølaas, Eirin Hagen ()

  Vår bacheloroppgave tar for seg Norges import fra GSP-land. Dette undersøker vi ved hjelp av den handelsbaserte gravitasjonsmodellen og intervjuer med aktuelle aktører. Handel og utvikling er et aktuelt tema i dagens stadig mer globaliserte verden. Gravitasjonsmodellen er en populær og mye anven

 8. Seleksjonsprosessens fallgruver i offentlige organisasjoner

  Ibraimi, Arigona, Meskini, Tasnim ()

  Denne oppgave handler om fallgruver i seleksjonsprosessen, hovedsakelig intervjuprosessen. Problemstillingen vår er «Hvilke fallgruver kan oppstå i seleksjonsprosessen, og hvilke tiltak gjør offentlige organisasjoner for å unngå dette». Dette temaet var interessant for oss, og mulighet til å

 9. Forforståelsens betydning i profesjonelt sammenheng

  Samdani, Maliha ()

  I denne oppgaven har jeg valgt å skrive om forforståelse. Dette var et tema som traff meg da jeg var i praksis hos barnevernstjenesten. Jeg syntes at det var vanskelig å velge et tema, da det er mye som er spennende og interesserer meg. Jeg oppdaget under oppgaveskrivingen og pensumgranskingen at