SAM - Student theses × Bachelor thesis ×
445 results
 1. Kvaliteten på offentlige anskaffelser

  Gran, Hilde Midthun, Ohna, Gunhild ()

  Regelverket om offentlige anskaffelser er komplekst, og blant offentlige oppdragsgivere er det oftest et sterkt fokus på å korrekt følge regelverket, og det kan tilsynelatende virke som det går på bekostning av gode innkjøp? Formålet med oppgaven er å belyse ulike sider av regelverket som om

 2. Hvordan brukes meråpent bibliotek? En studie av Tøyen filial

  el Moussaoui, Samira, Schevik, Veronica ()

  Bacheloroppgavens formål er å undersøke hvordan Tøyen filial blir brukt i meråpent tid. Hvem benytter seg av tilbudet, og hvorfor bruker de biblioteket i meråpent tid. Problemstillingen er belyst ved hjelp av tre forskjellige metoder. Vi har benyttet både kvalitative og kvantitative metoder i

 3. Seksuelle overgrep mot gutter: en unevnelig mistanke?

  Sortevik, June ()

  Gjennom praksiserfaring i barneverntjenesten fikk jeg høre at overgepssakene ble opplevd som de vanskeligste å stå i for kontaktpersonene. Til sammenligning viser en studie at bare 13% av blivende barnevernpedagoger mener de hadde fått tilstrekkelig undervisning og kunnskap om seksuelle overgrep

 4. Ledelse og konflikthåndtering

  Pedersen, Anette Haglund ()

  denne bacheloroppgaven er temaet ledelse og konflikthåndtering. Undersøkelser på temaet peker på at konflikter er et aktuelt tema på norske arbeidsplasser, samt at norske ledere er konfliktsky og dårlig til å kommunisere. Problemstillingen som er valgt for oppgaven er: «Hva fremmer/hemmer en

 5. Motejournalistikken og den kreative diskurs

  Skaare, Hanna Willoch ()

  Søm kan redefinere perspektivet på kropp, men moten anses ikke som en kunstform. Det er derfor et interresant felt å undersøke hvordan kreativitet blir omtalt i norsk motejournalistikk. Denne oppgaven ser på om motejournalistikken klarer å fange opp de kreative tendensene i moten ved å se p

 6. Fordeler og ulemper ved plassering av barn i beredskapshjem

  Nilsen, Janne Ek ()

  Det har opp igjennom årene vært en debatt om bruken av beredskapshjem som tiltak, hvor det spesielt har blitt pekt på hensynet til barnet og de konsekvensene det har for barnet å bli plassert i en midlertidig omsorgsbase (Johansson 2016, 81). I barneverntjenesten brukes beredskapshjem oftest som