SAM - Student theses ×
Page 2 of 455 results
 1. Du vil ikke tro hvordan titlene i sportsjournalistikk varierer fra nettutgaven til papiravisa - En studie av sportsjournalistikkens titler i nett- og papiraviser

  Tangen, Herman Borgstrøm ()

  Du har helt sikkert hørt om "clickbait", men hva er det? Hvordan påvirker det sportsjournalistikken som jeg verdsetter så høyt? Denne oppgaven gir deg et svar på hvordan og i hvilken grad "clickbait" påvirker den digitale sportsjournalistikken, sammenlignet med sportssakene i papiraviser. Klik

 2. Estetikk i fotojournalistikk

  Neverdal, Lene Sørøy ()

  Til eit premiert bilete i Årets Bilde-konkurransen for 2015 skreiv juryen; ”Estetikk er viktig i fotojournalistikken for at vi skal kunne holde ut å se på verdens lidelser”. Dette sitatet sette i gang ein del tankar, spesielt knytt til om det er etisk riktig å syne menneske sin vanskelege li

 3. Hvordan brukes meråpent bibliotek? En studie av Tøyen filial

  el Moussaoui, Samira, Schevik, Veronica ()

  Bacheloroppgavens formål er å undersøke hvordan Tøyen filial blir brukt i meråpent tid. Hvem benytter seg av tilbudet, og hvorfor bruker de biblioteket i meråpent tid. Problemstillingen er belyst ved hjelp av tre forskjellige metoder. Vi har benyttet både kvalitative og kvantitative metoder i