LUI - Student theses × Didaktikk|Brøk ×
3 results
  1. Utfordringer og misoppfatninger knyttet til brøkbegrepet

    Ruth, Nina ()

    I denne bacheloroppgaven har jeg sett nærmere på utfordringer og misoppfatninger knyttet til brøkbegrepet for elever på mellomtrinnet. Jeg presenterer resultater fra en brøktest gitt til 675 elever på 6. og 7. trinn. På bakgrunn av mine funn redegjør jeg for noen punkter som som kan være a