LUI - Student theses × Didaktikk|Læreplaner ×
8 results
 1. Stuper kanonlitteraturen mot havsens bunn?

  Kolstad, Are ()

  «Stuper kanonlitteraturen mot havsens bunn?» er navnet på denne bacheloroppgaven. Oppgaven tar utgangspunkt i endringene Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) førte med seg med tanke på læreplanen i norsk. Mens norsklærerne under den foregående læreplanen (L97) hadde en rekke konkrete

 2. Sammenheng mellom samfunn og læreplan – en diskursanalyse

  Stokke, Martha Luongo ()

  Oppgaven er en diskursanalyse som tar sikte på å finne sammenhenger mellom læreplaner og samfunn. Det som undersøkes er om den norske samfunnsdebatten knyttet til EU kan være et barometer på EU-temaets plass og forekomst i norske læreplaner fra perioden 1974 frem til 2006. I Norge har vi hatt

 3. Elevspørsmål og den nasjonale læreplanen

  Skjervold, Vilde ()

  Elevspørsmål kan tyde på engasjement, undring og kreativitet samtidig som det er en måte for elever å knytte allerede eksisterende erfaringer opp mot ny kunnskap for en bedre forståelse. Det virker som om naturfaglige tradisjoner er noe den nasjonale læreplanen (LK06) ønsker at skal være et