marthe ×
34 results
  1. EU på dagsorden i norske kommuner og fylkeskommuner

    Indset, Marthe, Arild Schou, Stokstad, Sigrid ()

    Denne rapporten dokumenterer resultatene fra en avgrenset undersøkelse av hvordan det politiske, folkevalgte nivå i norske kommuner og fylkeskommuner kommer i befatning med EU-politikk og –regelverk. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra KS, som har ønsket oppdatert kunnskap o

  2. Lærer-elev-relasjoner – en observasjonsstudie i Uganda

    Sundberg, Anne-Marthe ()

    Temaet i denne oppgaven er lærer-elev-relasjoner. Jeg benytter forskning og teori rundt dette emnet for å se på hva som er viktig i et arbeid som lærer for å oppnå gode relasjoner til sine elever, og hvilke faktorer som er med på å påvirke dette. Temaet er interessant fordi det stadig blir