SAM - Student theses × marthe ×
4 results
  1. «Euroburger» eller «stort om litteratur og kjærlighet»?

    Snekkerhaugen, Marthe Andersen ()

    Oppgaven tar for seg Carlos Ruiz Zafóns roman Vindens skygge. Boken har blitt stemplet som lettbeint underholdningslitteratur under betegnelsen «euroburger» av noen norske kritikere. Gjennom en analyse av verket utforsker denne oppgaven hvordan Vindens skygge kan sies å være et hybrid verk samm

  2. Aktivitetsbaserte arbeidsplasser - noe for enhver smak?

    Isaksen, Anne-Marthe, Nayyar, Naina ()

    Denne oppgaven er et resultat av et prosjekt initiert av HiOA Eiendom. Formålet er å avdekke hvordan ansatte ved HiOA opplever arbeidsdagen på en aktivitetsbasert arbeidsplass. Vi har jobbet med utgangspunkt i forskningsspørsmålet: Hvordan opplever de ansatte ved HiOA arbeidsdagen på en aktivi